Różaniec w rodzinie

Co to jest różaniec?

Różaniec (z łaciny rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy Kościoła rzymskokatolickiego, pierwotnie nazwanej „Psałterz Najświętszej Maryi Panny” i kultywowanej od czasów średniowiecznych w tradycji katolickiej, oraz obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławieństwem. O tej modlitwie (podobnie jak o innych modlitwach z ustalonym tekstem – poza Ojcze nasz i Psalmami) nie ma wprost wzmianki w Piśmie Świętym, choć znaczna część tej modlitwy jest oparta na Ewangelii (Łk 1, 28. 45). Jan Paweł II w swoim liście O Różańcu Świętym (http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html) napisał, że modlitwa ta należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Jest to modlitwa dostępna dla każdego, niezależnie od wieku i wykształcenia. Jest ona dostatecznie łatwa dla ludzi prostych, a zarazem przerasta swą głębią największe umysły. Jest to również modlitwa twórcza, która każdemu pozwala ożywić to, co w jego osobowości jest najlepsze, stosownie do posiadanej wiedzy, zdolności i umiejętności.

Różaniec w pierwszej kolejności oznacza sposób modlitwy, ale jest to także «narzędzie» do odmawiania tej modlitwy, czyli sznur paciorków odpowiednio podzielonych, na których liczy się wypowiadane formuły.

https://opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/historia_rozanca3.html

http://www.bu.kul.pl/podsumowanie-roku-rozanca-jak-narodzil-sie-rozaniec,art_11433.html

Jak wygląda różaniec?

różaniec

źródło: http://rozaniecfara.blogspot.com/p/zywy-rozanie.html

różaniec - instrukcja obsługi

Jak odmawiać różaniec?

Podczas odmawiania różańca stosowana jest specyficzna technika modlitewna, która polega na powtarzaniu pacierzy i jest przygotowaniem serca i umysłu do rozważania najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa i Jego Matki, które zarazem znajdują odzwierciedlenie w życiu naszych rodzin. Rytm i melodyka słów w różańcu są skorelowane z naszym fizjologicznym oddechem, pozwalają na skupienie i wyciszenie, nieustannie podtrzymują więź z Bogiem, budzą pragnienie głębszej wiary i otwierają człowieka na łaskę Bożą. Jak dokładnie odmawiać różaniec:

Pięknie śpiewany różaniec – warto posłuchać:
https://www.youtube.com/watch?v=L8DoGiOQNN4

Różaniec – czy to nie jest nudne?

Na pierwszy rzut oka odmawianie różańca może się wydać nieciekawe, a nawet nudne. Czy rzeczywiście? Sięgnijmy do prostego obrazu z życia.

Obliczono, że małe dziecko powtarza wyraz "mama" około trzystu razy dziennie. Czy to się dziecku znudzi? Nigdy! A może nudzi to matkę? Też nie. Reaguje ona na każde odezwanie się dziecka.

Podobnie jest z modlitwą różańcową. Maryja jest naszą Matką. Kiedy odmawiamy różaniec, chcemy być podobni do małego dziecka i dlatego często powtarzamy: Zdrowaś, Bądź pozdrowiona, Matko! Czy Maryja cieszy się z tego pozdrowienia? Na pewno tak! Jest to przecież nawiązanie do radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł Gabriel oznajmił Jej, że jest "łaski pełna", a Ona przyjęła to z pokorą, nazywając siebie służebnicą Pańską.

Jeżeli Ona jest "łaski pełna", to my, świadomi własnej niedoskonałości, prosimy Ją: "Módl się za nami grzesznymi", abyśmy także napełnieni zostali łaską przyjaźni Bożej.

Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w 1858 r., tak też było w Fatimie w 1917 r. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla nas wszystkich bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.

Część pierwsza (tajemnice radosne)- Bóg przychodzi do człowieka, ażeby go zbawić.

Część druga (tajemnice światła)- Bóg poucza o drodze do zbawienia.

Część trzecia (tajemnice bolesne)- Bóg dokonuje zbawienia.

Część czwarta (tajemnice chwalebne) - Bóg ukazuje chwałę przyszłego życia wierzących.

O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba i takie paciorki nawlekali na nitkę. Na nich się modlili, przechowując przed oprawcami. Różańce znajdywano w kieszeniach poległych żołnierzy, często zbroczone krwią. Przesyłano je rodzinom jako relikwie i pamiątki po zmarłych. O wartości modlitwy różańcowej świadczy też wielu Świętych w historii Kościoła, oraz świadectwa i cuda otrzymane za sprawą Maryi – Królowej Różańca św.

"Różaniec to Credo, które stało się modlitwą" (bł. John Henry Newman)

"Różaniec Święty, to bardzo potężna broń. Używaj go z ufnością, a skutek wprawi cię w zdziwienie" (św. Josemaria Escriva do Balaguer).

"Różaniec jest zawsze moją ulubioną modlitwą" „Różaniec to skarb, który trzeba odkryć na nowo” (św. Jan Paweł II).

Święty Jan Paweł 2 i różaniec

Święty Jan Paweł II był szczególnym orędownikiem odmawiania różańca. Ofiarowywał różaniec odwiedzającym Go w Watykanie pielgrzymom. Podczas swoich pielgrzymek po całym świecie także nie rozstawał się z różańcem. Szczególnie wzruszająca była modlitwa różańcowa papieża 13 maja 1982 r. w Fatimie, w pierwszą rocznicę zamachu na jego życie, gdy Ojciec św. uklęknął przed figurą Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy objawień i przez czterdzieści minut trwał na modlitwie, dziękując Maryi za ocalenie życia i powrót do zdrowia, powierzając sprawy Kościoła i wszystkich ludzi. Jan Paweł II dodał do tajemnice światła do różańca, oraz napisał List Apostolski o Różańcu św. do duchowieństwa i wszystkich wiernych:

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html

Cuda dokonane za pomocą różańca

Odmawiam codziennie dziesiątkę różańca i nie widzę zmian. Dlaczego?

https://www.facebook.com/GodlyPL/videos/2454733984766252/